firmy a zdravotnictvo - STERI CLEAN - Upraceme Vám !

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

firmy a zdravotnictvo

služby

Naše krédo je čistota a komfort vo vašej práci
Prácu s čistením a upratovaním vašich priestorov prenechajte nám, aby ste sa mohli pokojne venovať svojej práci v príjemnom a hlavne čistom prostredí.
Naši pracovníci dokonale vyčistia a poupratujú kancelárske priestory vo Vašich budovách, výrobné a technické priestory, komplexy úradov, prepážkové haly, fojery, zasadacie a konferenčné sály, hotelové izby, kultúrne alebo športové haly a ostatné komunálne zariadenia či predajné a skladovacie priestory

Pre vaše veľké plochy máme veľké riešenia
Cieľom našej práce je lepší vzhľad vašich výrobných priestorov a nižšie náklady na ich údržbu. Čisté a udržiavané výrobné priestory majú pozitívny vplyv aj na výkon zamestnancov. Špeciálne na strojárenský a automobilový priemysel i potravinársku výrobu sa kladú veľké nároky na výkonnosť a prísne predpisy.
Veľké podlahové plochy, výrobné haly, sklady a kancelárske priestory vo výrobe si však vyžadujú špecifické riešenia. Výkonné, bezpečné stroje, moderné technológie a vyškolený personál. To všetko zabezpečujeme s veľkým dôrazom na kvalitu vykonaných prác, a riešení ktoré sme vyvinuli vďaka úzkej spolupráci s priemyselnou výrobou.


Pracujeme k spokojnosti našich zákazníkov a ich zákazníkov
Čisté a príjemné prostredie je jedným zo základných predpokladov úspechu našich zákazníkov z oblasti obchodu a verejných služieb. Ak sa ich zákazníci budú cítiť príjemne, budú sa k nim radi vracať a využívať ich služby. Odrazom ich spokojnosti, je spokojnosť tých, pre ktorých pracujeme.
Preto venujeme čisteniu a upratovaniu vo verejných a obchodných priestoroch, v shopping parkoch, samosprávach,školách, športových centrách, vo viacúčelových halách železničných staníc a na veľkých vonkajších plochách osobitnú starostlivosť.

Čistota je naším životným krédom
Cieľom v miestach, kam prichádzajú ľudia za zdravím, je hygienicky čisté prostredie doslova životne dôležité. V nemocniciach a na klinikách pri dezinfekcii a čistení neponechávame nič náhode. Naši odborníci využívajú najmodernejšie poznatky a technológie v tejto oblasti. Na základe analýzy prostredia vypracujeme hygienický a čistiaci plán, prispôsobený daným podmienkam. Podľa jednotlivých aplikačných oblastí cielene nasadzujeme špecifické čistiace systémy, ktorých cieľom je maximálna čistota a odstránenie choroboplodných zárodkov.

Pracuje pre vás

  • spoločnosť, ktorej môžete dôverovať

  • špeciálne školený personál využívajúci najmodernejšie technológie a vyspelý strojový park, vysokokvalitné čistiace prostriedky a moderné technológie v prospech zachovania vyššej hodnoty objektu a inventáru  

  • ľudia, ktorí vždy zohľadňujú ochranu životného prostredia

  • objektový vedúci, ktorý dohliada na kvalitu vykonanej práce a splnenie všetkých dohodnutých činností


 
123dopyt certifikát

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky