špecialne služby - STERI CLEAN - Upraceme Vám !

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

špecialne služby

služby

Čistenie doskových výmenníkov tepla ALFA LAVAL

Pravidelné čistenie doskových výmenníkov tepla predlžuje ich životnosť, zvyšuje výkonnosť a zlepšuje celkový hospodársky výsledok prevádzkovateľa. STERI CLEAN, s.r.o vykonáva manuálne i chemické čistenie výmenníkov a mobilné zariadenia na čistenie vrátane rôznych druhov chemikálií ponúka tiež voľne na predaj. Počas prevádzky môže dochádzať k zanášaniu výmenníkov rôznymi usadeninami v závislosti na type pretekajúceho média. Väčšinou je dôvodom zlá kvalita vody v kombinácii s nevhodným teplotným režimom. Pre jednotlivé aplikácie sú typické usadeniny, ich tvorba aj ich odstraňovanie. Pri príprave TÚV sú typické vápenné a vápeno-horečnaté usadeniny. Ich likvidácia je pomerne ľahká aj za nízkych teplôt pomocou širokej škály kyselín. V okruhoch s upravenou vodou je zvyšková vápenná tvrdosť nízka a vytvárajú sa tu vo zvýšenej miere železité usadeniny, najmä oxidy, často kombinované s vápennými zložkami do podoby uhličitanov železa. Likvidácia týchto usadenín je ťažšia tým viac, ako v nich rastie podiel železa. Tu je potrebné použiť podstatne agresívnejšie kyseliny, väčšinou vo zmesiach. Biologické usadeniny, ako je tuk, olejové a ropné látky, farby a pod. je možné likvidovať pomerne ľahko silnými lúhmi s alkalitou okolo pH 10 - 11. V chemických procesoch vznikajú veľmi zložité usadeniny, často vo forme komplexov a je obvykle potrebné čistiace zmesi odskúšať. Zásady pre chemické čistenie Pri chemickom čistení je najdôležitejšie vyvarovať sa použitiu činidiel, ktoré poškodzujú výmenník, tesnenia, alebo iné súčasti. Nemenej dôležité je postupovať v súlade s hygienickými a bezpečnostnými predpismi. Obvyklým materiálom výmenníkov je nehrdzavejúca oceľ AISI 316. Na čistenie tohto materiálu zásadne nie je možné použiť činidlá, spôsobujúce koróziu tejto ocele, najmä kyselinu dusičnú a soľnú v žiadnej koncentrácii!


Na špecifické úlohy máme špecifické riešenia

Vo výrobnej aj nevýrobnej sfére sa vyskytujú situácie, ktoré si vyžadujú špecifické technologické postupy a ich vykonanie si vyžaduje veľkú odbornosť a znalosť problematiky. Ide najmä o čistenie špeciálnych materiálov a miest a čistiace či dezinfekčné práce vo výnimočných podmienkach. Aby nedošlo k poškodeniu materiálov, ohrozeniu zdravia osôb vykonávajúcich čistenie i ľudí pracujúcich či navštevujúcich čistené priestory je vhodné obrátiť sa na našich odborníkov.

Pracuje pre vás

  • spoločnosť, ktorej môžete dôverovať

  • ľudia, ktorí vždy zohľadňujú ochranu životného prostredia

  • objektový vedúci, ktorý dohliada na spoľahlivé a svedomité splnenie všetkých dohodnutých činností

  • odborníci využívajúci vysokokvalitné čistiace prostriedky a moderné technológie schopní vykonávať rôzne špecializované práce


 
123dopyt certifikát

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky