o nás - STERI CLEAN - Upraceme Vám !

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

o nás

Sme jednou z viacerých spoločností na trhu. Sme spoločnosť, ktorej najväčším bohatstvom sú ľudia.
Mladý profesionálny manažment a silný tím zamestnancov, ktorí prešli starostlivým výberom a školením spája jediná filozofia: poctivý prístup k práci a osobný prístup k zákazníkom.
Sme spoločnosť, ktorá sa riadi tromi základnými princípmi: nikdy nesklamať dôveru zákazníka, chrániť životné prostredie a vychádzať zo svojich bohatých skúseností.
Sme spoločnosť STERI CELAN, s.r.o..


dôvera je náš najvyšší princíp

Našou základnou povinnosťou, okrem dobre vykonanej práce, je maximálna ochrana majetku pred krádežou, požiarom a inými živelnými pohromami. Uzamykanie okien a vstupov do objektu a pravidelné školenia našich zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sú samozrejmosťou.
Každý nový zamestnanec je povinný predložiť výpis z registra trestov a podpísať dohodu o mlčanlivosti podľa §18 Zák.č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Naši zamestnanci sú spoľahliví a bezúhonní občania, ktorí používajú jednotné pracovné ošatenie s emblémom firmy a na výkon služieb naše vlastné technické vybavenie.
Systém kontroly zabezpečujeme pomocou manažéra, ktorý osobne zodpovedá za pridelený objekt. Manažér pravidelne kontroluje a koordinuje vykonávanie čistiacich a upratovacích prác a je v neustálom kontakte so zákazníkom.Napriek všetkým týmto opatreniam je pre nás samozrejmosťou poistenie o zodpovednosti organizácie za škody spôsobené našimi zamestnancami.

 
123dopyt certifikát

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky